טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

היררכיה עירונית

קנייה במרכול, ישיבה בקיוסק, פגישה בבית הכנסת ועבודה במשרד הן חלק מאבני היסוד של העיר.
פעילויות אלה הנראות שונות זו מזו, מרכיבות יחד את הפעילות הציבורית העירונית, ובכל אחת מהן חוזרים דפוסים המאפיינים אותה: זמניות, מיקום, עצמאות, גודל, קישוריות ומזמינות.
הפרויקט הופך באבני יסוד אלה שוב ושוב, ממקם אותן מחדש ובוחן את מאפייניהן ואת הקשרן בעיר. ההנחה היא כי על ידי התערבויות תכנוניות נקודתיות בעלות משמעות עירונית ומערכות קשרים עירוניות רחבות - יכול מוקד ציבורי להוות מחולל להתחדשות.
מרכזה הפיזי של רמלה ומרכזה הציבורי לא הולכים יחד בעצימות זהה, מרכז הפעילות ממוקם כיום באזור העיר העתיקה ורחוב הרצל ואין בכוחו להמשיך ו"להקרין" אל שאר חלקי העיר המתרחקים מערבה. מרחב ציבורי המכיל פיזור ופריסה של מוקדים עירוניים מעבר למע"ר, יבסס מרקם ותחביר עירוניים הנובעים מהמורפולוגיה ומהמוקדים הרמלאיים ברי הקיימא, שימור הפונקציות הקיימות ובד בבד יציקת פונקציות חדשות בקני מידה שונים - עירוני ושכונתי - יניעו את רמלה מחדש. בין המוקדים תתממש הדרך, העיר.