אמיר הרץ

קרקע, תשתית
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

A0

בימים אלה נסלל החלק האחרון של קו הרכבת המהיר בין תל אביב לירושלים- קו A1.
אורך קטע זה הוא 30 קילומטרים והוא ממשיך את המסילה הקיימת בין תל אביב למודיעין.
על מנת שמהירות הנסיעה בקו זה תהיה מירבית, תוואי הרכבת בקטע זה כמעט נטול עיקולים, הוא בעל שיפוע קבוע של אחוז בודד ומתעלם לחלוטין מהטופוגרפיה הטבעית ומקיומן של גבולות, אותם הוא חוצה באופן חופשי. בהתאם לכך, מסילת הרכבת מונחת על פני מערכת של מנהרות וגשרים ומסתיימת בתחנה תת קרקעית בעומק של 80 מטר בכניסה לירושלים.

הנחת מסילה זו מהווה את השלב הראשון בדרך להקמת A0. בדומה למסילה המתעלמת מהיטלה על הקרקע תחתיה או מעליה, גם A0 תצמח במרחב באופן שיבטל את רלוונטיות הקרקע והבעלות עליה. מושגים של שטח וגבולות יאבדו מחשיבותם.