טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

טיול בפרדס

פרדס דכה הינה ממוקמת בדרום העיר תל אביב - יפו, בין שני צירי תנועה ראשיים - ממערב שדרות ירושלים וממזרח רחוב יפת, ובין השכונות יפו ג' ונווה גולן, סמוך לגבול עם בת ים. שכונה זו שרדה תהפוכות שונות לאורך השנים. היא מתאפיינת בהסתגרות ושכבתיות של דפוסי בניה, ללא תוכנית מתאר, ללא התייחסות למרחב המקיף וללא קשר לחלקות ובעלויות. מצב זה מציג בפנינו מורכבות ארכיטקטונית המשקפת את צורת החיים של תושבי הפרדס, ומצביע באופן ישיר על הקשיים הכלכליים, הפוליטיים והחברתיים שהובילו את השכונה למצבה הנוכחי. לאורך השנים, לא פותחו בשכונה תשתיות. אין בה בתי ספר וכבישים מוסדרים, וכמו כן עם השנים הפכה השכונה למוקד פשיעה וסחר בסמים.
הפרויקט מבקש לקרוא מחדש את הקשר של השכונה לסביבה העירונית ומנסה ליצור מרקמים רבגוניים תוך פירוק חסימות שנוצרו לאורך השנים.
יצירת חיבור חדש בין שדרות ירושלים לרחוב יפת, העובר דרך השכונה, ופיתוח מוסדות ציבור בתחומי הפרדס, נועדו לפתוח דלת להזדמנויות חברתיות וכלכליות שבעתיד יובילו לשיקום השכונה ורווחת תושביה.