טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

שדה גידול אנכי בעיר

הפרויקט עוסק בחיבור בין המקום בו האוכל נצרך - העיר, לבין המקום בו האוכל מיוצר - הכפר.
המרחב העירוני כיום הוא חלק דומיננטי מריכוז האוכלוסיה ולפיכך יש לאמוד אותו בהקשרים סביבתיים, כגון: משבר המזון הן הגלובלי והן המקומי, עליית מחירי האנרגיה, שינוי האקלים ובעיית איבוד המגוון הביולוגי. כמו כן המרחב העירוני מוצב יותר מכל במקום פגיע ושברירי לנוכח תלותו בעורף חקלאי הרחוק ממנו.
הפרויקט נותן פתרון תכנוני לשדה גידול של מזון בתוך העיר באמצעות חקלאות הידרופונית: חקלאות בטכנולוגיה המאפשרת גידול ללא מצע של אדמה ובעקבות כך גידול לגובה של שדות אנכיים.
החקלאות משתלבת בתוך מערכת של פיגומים מודולריים, זמניים ולא מוגבלים אשר משתנים בגובהם וברוחבם בהתאם לעיר הקיימת.