איל לנדמן

טבע, אוטופיה ותאוריה
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

אמת החומר

כנות, או אמת החומר - מעקרונות הברוטליזם - התבטאה בחשיפת חומרי הבניה השונים כגון הפלדה, הזכוכית והבטון, ובתהליכים התעשייתים שיצרו אותם. כיום ניתן להרחיב את העיסוק בעקרון זה לפסולת המודרנית ותפיסתה כמשאב. גיאולוגים מובילים טוענים כי המין האנושי הוביל לעידן גיאולוגי חדש בעקבות התקדמותו הטכנולוגית – האנתרופוסן. כלומר, הפעילות האנושית היא כה נרחבת עד כי ניתן יהיה לראות בעתיד את ההוכחות לקיום האדם, בקרקע באוויר ובמים, כאשר את חלקן ניתן למצוא כבר היום.
משאבי כדור הארץ הם סופיים ולא ניתן להמשיך ולהתמודד עם הפסולת הנוצרת על פי עקרון NIMBY ("לא בחצרי האחורית"). הזיהום חוצה כל גבול ימי, יבשתי או מדיני וחוזר אל חצרנו הקדמית. התיאורטיקן האירני, רזה נגרסטאני, העוסק בתחום הגיאו-פוליטי, רואה ברקבון האורגני תופעה חיובית המשלבת קריסה ויצירה של חיים חדשים בו זמנית. המרחב המוצג משלב אדריכלות תהליכית, מורכב מטכנולוגיות מרחביות מתקדמות למיחזור והשפעה סביבתית, מתקיים כאורגניזם סימביוטי ובפעולתו מאפשר את המשך קיום המרחב העירוני הסובב לו.