איילה מולצנוב

אוטופיה ותאוריה
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

מרחב ציבורי כמחולל התחדשות עירונית – דיאלוג עם אריה שרון

בין השנים 1948-1953, במסגרת עבודתו על תכנית-אב למדינת ישראל, הציע האדריכל אריה שרון תכנית חדשה לעיר רמלה. לצד העיר העתיקה, תוכננו מספר שכונות חדשות אשר סבבו מרכז אזרחי בו מבני ציבור וממשל, נטועים בשטח ירוק ומיוער ובמרכזו ניצב המגדל הלבן המפורסם של העיר.
כיום, חול, ריקנות ושבילי העפר החוצים שטח זה, מרמזים כי תכנית זו לא עמדה במבחן הרלוונטיות. השטח שאמור היה לחבר ולרכז את העיר סביבו, הפך לשטח הפרדה וניתוק.
האם התכנון של שרון נכשל? הפרויקט מציע לחזור לנקודת המוצא של שרון ולבחון מחדש את העקרונות המנחים העומדים בבסיסו. תוך דיאלוג צמוד עם עקרונות התכנון של שרון, מבקש הפרויקט לבחון כיצד מרחב ציבורי יכול לרכז סביבו עיר ולהיות מקום פעיל, אינטנסיבי, מחבר ומקשר.
הפרויקט יוצא מנקודת הנחה שמרחב ציבורי פורה הוא תנאי הכרחי להצלחתה של העיר ובודק כיצד התערבות במרחב זה יכולה ליצור קשר עירוני חדש, לחבר אזורים מרוחקים על ידי מרקם מבני, לפתח מערכת של שימושים מעורבים אשר תיתן מענה כולל למשפחה על כל דורותיה ולחולל תנאים להתחדשות עירונית.