אהד שורק

ירושלים, אוטופיה ותאוריה
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

לקראת ארכיטקטורה סובייקטיבית

הברוטליזם, כהמשך ביקורתי של המודרניזם האוונגרדי, חידד את ההבנה לפיה כדי לקיים ארכיטקטורה דרושה קומפוזיציה של חלל, זמן וסובייקט. פוסט-ברוטליזם, כהמשך עיון במגמה הסובייקטיבית, הוא פרויקט אוטונומי החותר ליצירת תחביר אדריכלי צורני בדרגת חופש המותירה לסובייקט את האפשרות לקרוא את גבולות המרחב וזהותו באופנים המשתנים מזמן לזמן, מאירוע לאירוע, מזרות להיכרות אינטימית, מעיר לעיר, מתרבות לתרבות, ועוד.

במסגרת זו באה פעולה ארכיטקטונית טהרנית, שהמגמה שלה היא מצב לא סוגסטיבי; תלוי ועומד, הנמצא בין מטמורפוזות - בין סטרוקטורה ארכיטקטונית לסטראוטומית, בין פוטנציאל שקיפות ואטימות של המסך כחומר, ללא קצה מובחן של הבנין. פעולה זו תאופיין בגמישות פרוגרמתית ובמעבר מבינאריות של מבנה-קרקע או פרטי-ציבורי, למצב נזיל יותר, המארח בתוכו פרשנויות סובייקטיביות שונות לאותו המרחב.

האתר בו הפעולה מתרחשת הוא שכונת "סן מרטין" בירושלים. הפרויקט מציג מודל חדש של "בינוי-בינוי" להתחדשות עירונית בירושלים, שתכפיל את נפח הדיירים והתשתיות בלי לפנות או להרוס דבר, ומציע עקרונות לתכנון עירוני במרקם השיכוני באיזורים טופוגרפיים דוגמת ירושלים.