טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

יחסי רחוב

שכונות הממוקמות בגבול בין ערים הינן בדרך כלל מרחבים אשר מאופיינים לרוב באוכלוסייה מרקע סוציו-אקונומי נמוך, לעומת מרכזי הערים הגובלים בה. לדוגמה: בינוי זול מאפשר לשכן אוכלוסייה נתונה בזמן קצר ובעלות נמוכה. זאת ועוד, נמצא במרחבים אלה מיעוט של מוסדות תרבות ושטחים פתוחים רבים ללא מאפיינים פיזיים.
פרויקט זה סוקר את הגבול שבין הערים בת- ים ויפו תוך התמקדות בשכונות יפו ג' ונווה גולן אשר מהוות מרחב גבול הן מבחינה מרקמית-אדריכלית והן מבחינה סוציאלית-חברתית.
שאלת המחקר שעמדה בבסיס הפרויקט היא: כיצד זיהוי ערכים מרקמיים ושכונתיים לשימור יכול להוות בסיס לציפוף והתחדשות של מרחב עירוני? כל זאת תוך התייחסות למאפיינים פיזיים של המרחב, ולצרכים של האוכלוסייה הקיימת והעתידית.
הדרך בה בחרתי לענות על שאלה זו היא על ידי יצירת רחוב חדש אשר יהווה מחולל להתפתחות וציפוף המרחב, תוך שימוש ושימור חצרות קיימות בשכונה וברצף מבני מגורים ומבני ציבור אשר מהווים את דפנות הדרך העירונית. כמו כן, אראה כיצד החצרות בשכונה הופכים את המרחב משכונת שיכונים "מזדקנת" למרחב המשלב בתוכו חוויה עירונית ושכונתית מתחדשת במקביל.