אביגיל כהן

ירושלים, אוטופיה ותאוריה
טקסט על הפרויקט
סגור טקסט

נקודת מפגש

הפרויקט עוסק בשאלת הזהות החברתית והמרחבית של פגועי נפש. התכנון האדריכלי מציע רצף פיזי-שיקומי חדש, תוך צימצום הסטיגמה החברתית המלווה את המתמודדים.
לאורך אלפי שנים פגועי הנפש הודרו מן המרחב הציבורי, הן החברתי והן העירוני. בתהליך איטי ומייגע, שבמהלכו תנודות רבות, החברה החלה להכיר בפגועי הנפש כחלק מן הקהילה וכתוצאה מכך הצטמצם המרחק הפיזי והמנטלי. עם זאת, מערכי השיקום הנפשי כיום מתרחשים ברובם במנותק מן הקהילה הסובבת את המוסדות. מרחק זה גורם להעלאת שאלות והשערות שעליהם לא ניתן מענה ישיר, דבר הגורם להגברת הסטיגמה כלפי פגועי נפש ודחיקתם לשולי החברה. בנוסף, מערכי השיקום הקיימים מנותקים אחד מהשני כך שבמעבר משלב שיקומי אחד לאחר על המשתקם להחליף סביבה מוכרת (פיזית, מרחבית, קהילתית, ותמיכתית) בסביבה חדשה.
הפרויקט שלי מציע לייצר מרחב ציבורי חדש אשר יהווה נקודת מפגש בין המשתקמים לקהילה. מרחב זה ייצר מגוון הזדמנויות לאינטראקציה פנים וחוץ קהילתית, ויואגדו בו כל שלבי השיקום השונים תחת מערך יחיד אשר נפרס לאורך שלושה מבנים הקושרים את האיזור בו בחרתי להתמקם, הן מבחינה גיאוגרפית והן מבחינה קהילתית.